ELEMENTY CHRZCIELNICY Z XIV W. ODNALEZIONE W CHRONOWIE

    W trakcie wykonywania robót wzmacniających fundamenty przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Zesłania Ducha Św. w Chronowie odkryta została w fundamentach starego kościoła chrzcielnica pochodząca najprawdopodobniej z XIV w. Burmistrz Nowego Wiśnicza powiadomił o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Kurię Diecezjalną w Tarnowie.
 
chrzcielnica
    Badając historię parafii Chronów można stwierdzić, że w 1685 roku proboszcz parafii w Starym Wiśniczu i kapelan chronowski ks. Paweł Dudzicki podjęli trud budowy nowego kościoła drewnianego w Chronowie na miejscu starego kościoła w związku z jego naturalnym zniszczeniem. Pierwszy drewniany kościół wybudowany został najprawdopodobniej w 1232 roku, a najstarsza zachowana notatka o istnieniu tego kościoła odnaleziona w zapisach Sądu Ziemskiego Krakowskiego pochodzi z 1398 roku. To właśnie z tego kościoła może pochodzić odnaleziona chrzcielnica, która umieszczona była jako kamienna podbudowa pod drewniane przyciesi remontowanego współcześnie kościoła. Na uwagę zasługuje także kamienna kropielnica, która była eksponowana przed kościołem a może ona również pochodzić z tego samego okresu czasu. Uwagę archeologów zwróciła również kamienna podstawa pod drewnianą chrzcielnicą wewnątrz kościoła, mogła ona być elementem składowym odnalezionej górnej części chrzcielnicy kamiennej. Odnalezione elementy chrzcielnicy oglądać będzie można we wnętrzu kościoła w Chronowie.
Zdjęcia chrzcielnicy prezentujemy poniżej.
 
chrzcielnica 

 chrzcielnica

chrzcielnica

 

KROPIELNICA 

kropielnica

kropielnica

kropielnica

kropielnica 

archeolog Eligiusz Dworaczyński

kamienna podstawa pod drewnianą chrzcielnicą wewnątrz kościoła 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz