Remont kościoła w Chronowie

Zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Ducha Świętego usytuowany jest w zachodniej części wsi Chronów na zachodnim stoku wzniesienia nazywanego Farzyną, u podnóża którego od strony zachodniej płynie potok Borowianka. Kościół położony jest po zachodniej stronie szosy prowadzącej z Kobyla do wsi.

Kościół w Chronowie jest orientowany, drewniany, zrębowy, szalowany, z wieżą konstrukcji słupowej. Trójnawowy z węższym prezbiterium zamknięty trójbocznie. W zamknięciu prezbiterium znajduje się kaplica ogrojcowa., po stronie północnej prezbiterium zakrystia, po stronie południowej korpusu kruchta. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym.

Ze względu na zły stan zachowania zabytku zamierza się wykonać generalny remont obiektu, w trzech etapach:
• etap I-szy – posadowienie obiektu
• etap Il-gi – remont konstrukcji drewnianej dachu i wymiana pokrycia dachu
• etap III-ci – remont poszycia ścian, remont wnętrza, oraz roboty zewnętrzne — droga procesyjna.

W ramach I-go etapu remontu, który prowadzony jest obecnie, wykonane zostało poziomowanie konstrukcji kościoła, podbicie fundamentów oraz wymiana drewnianych belek podwalinowych.
Fundamenty kościoła wykonane były z ławy z kamienia na spoiwie cementowo-wapiennym, wynoszą zrąb ścian na wysokość 35 cm nad poziom terenu. Podczas remontu metodą podbicia górniczego wykonano ławy betonowe po obwodzie ścian zewnętrznych kościoła; z betonu żwirowego zbrojonych podłużnie. Oryginalne podwalinowe drewniane belki o przekroju kwadratowym wymienione zostały na belki z drewna dębowego o przekroju 14cm x 14cm — po całym obwodzie ścian zewnętrznych kościoła. W pierwszym etapie realizacji remontu pozostałe elementy konstrukcji nie ulegną zmianie.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz