ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM WIŚNICZU
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Obywateli udostępniona została Platforma ePUAP, dzięki której sprawy administracji publicznej będzie można załatwić drogą elektroniczną.
 
 

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

 
Jak dostarczyć do Urzędu dokument podpisany elektronicznie?

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (w godz. 7:00-15:00, w środy 7:00-17:00) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego, mieszczącego się w pokoju nr 2 przy ul. Rynek 38 w Nowym Wiśniczu na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz