BOHATEROWIE ZIEMI WIŚNICKIEJ – Witold Pilecki

    W trakcie 392 lat istnienia miasta los zetknął z Ziemi Wiśnicką wiele wybitnych postaci. Jedną z nich był rotmistrz Witold Pilecki – człowiek, który swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia.
 
Witold Pilecki
   
    Urodzony 13 maja 1901 roku w Ołońcu, od siedemnastego roku życia brał udział w walkach w obronie Ojczyzny. W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii "Prusy". 19 września 1940 roku podczas niemieckiej łapanki na warszawskim Żoliborzu celowo pozwolił aresztować się Niemcom by przedostać się do obozu Auschwitz by zdobyć informacje o sytuacji w obozie oraz stworzyć komórek podziemia. Do obozu trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 roku wraz z tzw. drugim transportem warszawskim, pod nazwiskiem Tomasz Serafiński, otrzymał numer obozowy 4859. Był głównym organizatorem konspiracji w obozie. Opracowywał sprawozdania przesłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. Planował zbrojne oswobodzenie obozu, organizował ucieczki więźniów.
    W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku zbiegł z obozu wraz z dwoma współwięźniami. Przepływając Wisłę, przez Tyniec, Puszczę Niepołomicką przedostał się do Bochni i tam zatrzymał się u państwa Oborów na ulicy Sądeckiej. Następnie dotarł do Nowego Wiśnicza, gdzie w „Koryznówce” odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego, by poinformować go, że ukrywał się pod jego nazwiskiem oraz ostrzec go przed niebezpieczeństwem aresztowaniem. Walczył w Powstaniu Warszawskim.
    Po wojnie, w maju 1948 roku został aresztowany, osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie był torturowany przez funkcjonariuszy UB i oskarżony o szpiegostwo. Komunistyczne władze skazały go na karę śmierci. Premier Cyrankiewicz nie poparł wówczas prośby o jego ułaskawienie.
    Bohater Auschwitz i Powstania Warszawskiego, został rozstrzelany przez rodaków – komunistów w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, w dniu 25 maja 1948 roku. Jego nazwisko trafiło na listę ludzi ocenzurowanych przez reżim komunistyczny w Polsce. Na pół wieku jego nazwisko znikło z książek, gazet i programu nauczania historii w szkołach.

    7 maja 2 Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, pragnąc w 60. rocznicę śmierci uhonorować go, uznając za godny naśladowania wzór Polaka, bez reszty oddanego sprawom Ojczyzny. „Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.”

    Z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem z siedzibą w Oświęcimiu wraz oraz Państwowego Muzeum Auschwitz — Birkenau obok „Koryznówki” 13 czerwca 2008 r. odsłonięta została Tablica Pamięci poświęcona rtm. Witoldowi Pileckiemu. W 2008 roku przypada 65. rocznica słynnej ucieczki Witołda Piłeckiego z obozu oraz 60. rocznica Jego śmierci. Odsłonięcie tablicy odbyło się, w czasie obchodów uroczystości związanej z I Transportem Polskich Więźniów Politycznych z Tarnowa do obozu w Oświęcimiu. 20 czerwca 1940 roku przywieziono z Nowego Wiśnicza do Auschwitz drugi transport polskich więźniów politycznych.

Chcąc powiązać wspomniane wydarzenia, grupa byłych więźniów KL Auschwitz uczestniczących w uroczystościach w Tarnowie wzięła udział w odsłonięciu wspomnianej Tablicy w Nowym Wiśniczu.
 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz