Sukcesy uczniów szkół Gminy Nowy Wiśnicz

    4 marca 2008 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbył się etap wojewódzki VII edycji konkursu: „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. W etapie tym rywalizowały drużyny z terenu Parków Krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego, Pasma Brzanki i Wiśnicko –Lipnickiego.
    Ekipa Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu, w składzie: Iwona Gut, Mariusz Duda, Grzegorz Bereta i Paweł Kolarz reprezentowała Wiśnicko–Lipnicki Park Krajobrazowy. W zmaganiach konkursowych uczniowie musieli wykazać się ogólną wiedzą biologiczno-geograficzną jak również szczegółową dotyczącą parków krajobrazowych pogórza a także umiejętnością rozpoznawania gatunków chronionych zwierząt i roślin. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, interpretowania mapy oraz posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków. Zamiarem organizatorów jest rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego a także integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.
    W rywalizacji najlepszą okazała się drużyna z naszej szkoły zdobywając I miejsce, tym samym przechodząc do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 20 maja w Nadwarciańskim Grodzie w zakolu Warty w woj. łódzkim. W finale tym uczestniczą najlepsze drużyny z każdego województwa – województwo małopolskie reprezentować będzie ekipa z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.
 
Uczestnicy konkursu
Drużyna z Zespołu Szkół w Kobylu
W środku: pani Bogusława Chamielec, która przygotowała uczniów reprezentujących WiśnickoLipnicki Park Krajobrazowy
POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI. 
 
ozdobnik 
 
 
    „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – tymi słowami przed kilku laty zwracał się do młodzieży Jan Paweł II.
    Niewątpliwie Anna Krotos uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu wzięła sobie do serca słowa patrona szkoły podejmując wyzwanie, którym był udział w MAŁOPOLSKIM KONKURSIE BIBLIJNYM. Pod kierunkiem ks. Andrzeja Bajorka zgłębiała wnikliwie tajniki Biblii. Wynik tej pracy okazał się dla niej wielkim sukcesem. Została laureatką etapu wojewódzkiego zajmując 6 miejsce w Małopolsce. Uroczyste wręczenie nagród przez Kardynała Stanisława Dziwisza odbyło się dnia 14 kwietnia 2008 roku w Kurii Metropolitarnej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.

ozdobnik
 
    Również uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu zostali laureatami etapu regionalnego konkursu „BEZPIECZNIEJ Z PRĄDEM” zorganizowanego przez PTPiREE we współpracy ze spółkami energetycznymi w ramach kampanii społecznej „Bezpieczniej z prądem”.
    W konkursie plastycznym dla uczniów klasy 1-3 szkół podstawowych „Bezpieczna energia dla mnie, dla domu, dla środowiska”, zdobywcą I miejsca został Bartłomiej Sułek z klasy IIa, II miejsce zajął uczeń klasy I Jakub Kokoszka. Wyróżniona została również praca Piotra Bednarza z klasa III. Organizatorzy Konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów klasy 4-6 szkół podstawowych „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla środowiska”, wyróżnili pracę ucznia klasy V Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu Mateusza Puta.
    Przygotowanie konkursowych prac poprzedzone było lekcją na temat zasad bezpiecznego postępowania z prądem, poprowadzoną przez Panią Beatę Boryczka z zakładu energetycznego w Tarnowie. Szkolnymi koordynatorami konkursu były Panie; Jolanta Łacna i Halina Anioł.
    Pełną listę nagrodzonych w konkursie oraz ich prace, zobaczyć można na stronie internetowej ENION GRUPA TAURON S.A.
ozdobnik 

    Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz Ministerstwem Oświaty i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił w roku szkolnym 2007/2008 kolejną, VI. edycję konkursu „MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ”. Celem tegorocznej edycji programu było zachęcenie uczniów do rozważań i dyskusji nad zagadnieniem wielokulturowości w Europie. Ponieważ rok 2008 został ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej Międzynarodowym Rokiem Dialogu Międzykulturowego, nawiązano w obecnej edycji programu do zagadnień polskiej tradycji i kultury oraz związków z kulturą Europejską.
    Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Nowym Wiśniczu – Aleksandra Fortuna, Joanna Nieć i Wojciech Stańczyk wraz z opiekunem, Bożeną Głąb – nauczycielem języka niemieckiego zaplanowali i przeprowadzili w szkole, w okresie od stycznia do marca 2008 roku szereg działań mających na celu pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, przybliżenie zagadnienia wielokulturowości w Europie oraz zwrócenie uwagi na
grupy etniczne i kulturowe w naszym środowisku (Małopolska i Nowy Wiśnicz).
    Końcowym efektem pracy zespołu były dwa numery gazetki szkolnej „Cooltura.eu”. Każdy z numerów był poświęcony innemu zagadnieniu. Jedna gazetka zawierała materiały i opracowania na temat: Nasze projekty wymiany młodzieżowej z wybranymi krajami Unii Europejskiej jako element poznania kultur”. W tej gazetce uczniowie zawarli swoje obserwacje i refleksje, które nasunęły się w czasie wymiany uczniów partnerską szkołą w Eschenbach (Niemcy) oraz korespondencyjną wymianą ze szkoła w Rento (Włochy). W drugiej gazetce: Czy jesteśmy otwarci na różnorodność etniczna i kulturową? Zostały umieszczone teksty związane z historią, kulturą i tradycją Romów i Żydów oraz omówienie ankiety.
    Materiały przesłane do Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie zyskały uznanie jurorów i zespół Gimnazjum w Nowym Wiśniczu zdobył pierwsze miejsce w Małopolsce. Tym samym awansował do etapu centralnego i będzie walczył o nagrodę główną – wyjazd do Brukseli. Wyniki zostaną ogłoszone 16. maja.
    Druk gazetek sponsorowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu.
    Więcej na temat działań przeprowadzonych w ramach programu w wiśnickiej szkole można przeczytać tutaj.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz