Patron naszych trudnych czasów

    W niedzielne popołudnie, 2 marca 2008 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu odbyło się spotkanie z księdzem doktorem Stanisławem Kowalikiem. W tytule prelekcji „Patron naszych, trudnych czasów – Maksymilian Maria Kolbe”, ks. Stanisław odwołał się do słów Papieża Pawła VI wypowiedzianych podczas beatyfikacji Maksymiliana. Postać świętego Maksymiliana była tematem pracy doktorskiej, którą prelegent obronił w ubiegłym roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Teologii Duchowości.
ks. dr Stanisław Kowalik

   ks. dr Stanisław Kowalik oraz Bernadetta Błoniarz
 
    Wielu uczonych podkreśla znaczenie domu rodzinnego, stanowiącego fundament kształtowania się osobowości każdego człowieka. Ksiądz Stanisław rozpoczynając wykład zaakcentował wpływ wychowania w rodzinie na kształtowanie się świętości Maksymiliana, ogromną troskę jego rodziców o kształtowanie się postaw synów. Z tego powodu często zmieniali miejsce zamieszkania, dbając o pozytywny wpływ środowiska społecznego. Dom stworzony przez Kolbów był przepełniony modlitwą, otwarty na potrzeby bliźniego i kształtujący postawy patriotyczne młodych chłopców. Podczas prelekcji ksiądz Stanisław przedstawił proces kształcenia się młodego Rajmunda od szkoły powszechnej w Pabianicach przez Niższe Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie aż po studia w Rzymie, gdzie złożył śluby wieczyste i później otrzymał święcenia kapłańskie. Maksymilian, takie imię zakonne przyjął Rajmund, na stałe związał się z zakonem franciszkańskim. Powracając do odrodzonej Polski miał własny plan działalności apostolskiej a jej narzędziem miała się stać prasa. Zamierzenie to realizował przez działalność wydawniczą w Krakowie, Grodnie aż po zbudowanie miasteczka dla Niepokalnej. Ojciec Maksymilian pragnął, by wszyscy ludzie poznali Chrystusa i jego Matkę, dlatego rozpoczął działalność misyjną na Dalekim Wschodzie w Japonii, gdzie również prowadzi wydawnictwo „Rycerza Niepokalnej”. Powracając do Ojczyzny oddał się doskonaleniu swojego dzieła, przejął obowiązki przełożonego klasztoru w Niepokalanowie. Rozwijał działalność wydawniczą wzbogacając ją o nowe tytuły, lecz nade wszystko dbał o rozwój życia duchowego własnego i swoich współbraci. Mimo wątłego zdrowia pracował z pełnym poświęceniem aż do wybuchu II wojny światowej. Ksiądz doktor podkreślił, że miłość do bliźniego doprowadziła go do tak heroicznego czynu, jak oddanie życia za współwięźnia obozu oświęcimskiego.
 
Zasłuchani uczestnicy spotkania
    Podczas prelekcji mogliśmy usłyszeć wiele nieznanych szczegółów z życia i działalności świętego Maksymiliana. Opowieść wzbogacona została pokazem slajdów, z fotografiami domu, w którym urodził się święty Maksymilian, miejsc w których pracował i ludzi, którzy mu towarzyszyli na drodze jego działalności. Prelegent wspomniał również postać księdza Stanisława Nowaka, który swoją działalność duszpasterska ubogacał pędzlem. On również przedstawiał na obrazach świętego Maksymiliana. Prace te zobaczyć można na stałej wystawie malarstwa księdza Stanisława Nowaka w Remizie OSP w Starym Wiśniczu.
 
ks. dr Stanisław Kowalik
 
ks. dr Stanisław Kowalik
 
ks. dr Stanisław Kowalik oraz Bernadetta Błoniarz
 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz