Wiśniccy lotnicy

   
    W wtorkowy wieczór 26 lutego 2008 roku, XVII-wieczny ratusz rozbłysnął światłem i gwarą gości przybyłych na prelekcję mgr Bartłomieja Gogoli. Wykład nosił tytuł „Historyczne aspekty legendy o „lotnikach” wiśnickich. Przyczynek do badań nad prekursorami lotnictwa.”
 
Prelekcja w wiśnickiej bibliotece
 
    Prelegent, w swoich rozważaniach, starał się odpowiedzieć na pytanie: ile prawdy może być zawarte w legendzie „O jeńcach tatarskich w Nowym Wiśniczu”. Opierając się na źródłach historycznych ustalił, że Stanisław Lubomirski wracając z zwycięskiej bitwy pod Chocimiem przywiózł ze sobą jeńców, którzy najprawdopodobniej byli Tatarami, a nie jak głoszą pewne wersja wiśnickiej legendy, Turkami. Niezgodnym z prawda historyczną jest natomiast fakt, że jeńcy pracowali przy przebudowie zamku, gdyż w owym czasie roboty modernizacyjne zamku były już zakończone. Przed chocimską bitwą Stanisław Lubomirski złożył ślub, iż jako wotum za zwycięstwo nad turecko-tatarską armią zbuduje w Wiśniczu klasztor. Słowa dotrzymał i prawdopodobnie to właśnie klasztor był budowlą, przy budowie, której mogli pracować jeńcy.
 
mgr Bartłomiej Gogola
    Pytania o możliwość ucieczki przy pomocy skonstruowanych przez siebie skrzydeł, stały się źródłem rozważań nad pierwszymi próbami latania oraz dokonaniami pionierów światowego lotnictwa.    Prelekcja pana Gogoli, przekonała wszystkich zebranych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Wiśniczu, że w każdej legendzie zawarta jest pewna doza historycznej prawdy.
 
Zebrani na spotkaniu
 
Zebrani na spotkaniu
 
mgr Bartłomiej Gogola 
 
Prelekcja w wiśnickiej bibliotece  
 
mgr Bartłomiej Gogola 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz