XIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

    1 czerwca 2007 roku w wielu polskich miastach i gminach przeprowadzony został XIII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Celem organizowanego corocznie turnieju jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa. Niestety nasze społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Zaledwie 30 % dzieci i młodzieży oraz 10 % dorosłych uprawia różne formy rekreacji fizycznej, której rodzaj i intensywność obciążeń wysiłkowych zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne organizmu. Ponieważ aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku, konieczne jest pobudzanie aktywności ruchowej społeczeństwa.

W gminie Nowy Wiśnicz turniej rozpoczął się o godz. 8.00 przedstawieniem zasad uczestnictwa i zaproszeniem do wzięcia w nim czynnego udziału. W godzinach przedpołudniowych i południowych odbywał się blok imprez sportowo — rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej: m. in. turnieje w grach sportowych, zawody lekkoatletyczne, tory przeszkód, skoki w dal, konkursy, gry i zabawy rekreacyjne, wycieczki piesze i rowerowe, i inne. W godzinach popołudniowych odbywały się mecze i treningi sportowe młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej Gminy.

turniej

Turniej zgromadził wielu uczestników czynnego wypoczynku, w poszczególnych miejscowościach zawody były zorganizowane wzorowo i widać było zadowolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnorodnych imprez sportowych. Dodatkowo cieszyło ich włączenie się do promocji sportu i wypoczynku w naszej Gminie.

W rozgrywkach udział wzięły 4 kluby sportowe: „Czarni Kobyle”, „Ceramika Muchówka”, „Kris Szreniawa” Nowy Wiśnicz i „Gryf Chronów” oraz mieszkańcy 8 miejscowości gminy.

O punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę decydowały dwa kryteria: porównanie procentowe liczby osób startujących w turnieju z ogólną liczbą mieszkańców oraz porównanie procentowego udziału środków budżetowych przeznaczonych na kulturę fizyczną w stosunku do całego budżetu miasta lub gminy na rok 2007.

turniej

Wręczenie nagród wojewódzkich odbyło się 26 września 2007 roku w Proszówkach. W grupie gmin od 7500 do 15000 mieszkańców w Małopolsce zwyciężył Nowy Wiśnicz. Puchar odbierał burmistrz Stanisław Gaworczyk. Wyróżniono także inspektora UM Ewę Kumor, mistrzynię trójboju Dominikę Stolarczyk, mistrza trójboju Piotra Kokoszkę oraz opiekującą się zawodnikami Annę Broszkiewicz.

Burmistrz Nowego Wiśnicza serdecznie gratuluje Wszystkim Uczestnikom organizowanych na terenie naszej Gminy zawodów. Gorące podziękowania składa Organizatorom, Nauczycielom, Opiekunom, za zorganizowanie i wzorowe przeprowadzenie Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Słowa podziękowania kieruje do Dzieci i Młodzieży za aktywne i radosne włączanie się w zajęcia sportowe.

turniej

turniej

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz