ALFRED MAJEWSKI – wielki odnowiciel zamków polskich

SEMINARIUM „ALFRED MAJEWSKI WIELKI ODNOWICIEL ZAMKÓW POLSKICH”

 

29 maja 2007 roku w ratuszu w Nowym Wiśniczu odbyło się seminarium zorganizowane z okazji 100 rocznicy urodzin wielkiego odnowiciela zamków polskich profesora Alfreda Majewskiego. Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Nowego Wiśnicza, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Sympozjum poprzedzone było Mszą Święta za duszę ś.p. Alfreda Majewskiego, odprawioną w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu.

Przywitanie Barbary Majewskiej córki profesora Alfreda Majweskiego

 

Celem seminarium było wielopłaszczyznowe przypomnienie postaci oraz dokonań najwybitniejszego konserwatora polskich zamków. Niezwykłą biografię Alfreda Majewskiego przedstawił prof. Kazimierz Kuśnierz. Poprzez pryzmat konserwatorskich dokonań zrealizowanych w wielu zamkach miedzy innymi na Wawelu, w Pieskowej Skale, Olesku, Krasiczynie, Nidzicy, Suchej Beskidzkiej oraz w Wiśniczu, działania konserwatora Alfreda Majewskiego, ocenił jeden z inicjatorów spotkania, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dr Adam Wójcik-Łużycki. Profesor był dobrze znany i bardzo bliski zebranym osobom, wiele z nich podzieliło się wspomnieniami i refleksjami na temat tej wybitnej postaci. Pierwszy zabrał głos Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie Jan Janczykowski, następnie przemawiali byli dyrektorzy Siarkopolu Jan Klimek i dr Eugeniusz Gutman. Krótki felieton, nasycony anegdotami z życia profesora wygłosił Zbigniew Święch, autor serii książek pt.: „Klątwy, mikroby i uczeni” oraz „Czakram Krakowski”. O Alfredzie Majewski mówili także Maria Serafińska-Domańska kustosz Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”, oraz jeden z jego uczniów architekt Józef Dutkiewicz. Na końcu do zebranych „przymówił” sam profesor Alfred Majewski, było to odtworzone jego wystąpienie w wiśnickim ratuszu z 11 listopada 1995 roku.

Uczestnicy sympozjum

 

Po wystąpieniach nastąpiła promocja książki Alfreda Majewskiego „Moja droga przez życie”. Wydawca książki, pani Aleksandra Janas, rozbudziła ciekawość zebranych czytając fragmenty wspomnień profesora. Urodzinowym prezentem była promowana książka, której egzemplarz otrzymał każdy uczestnik spotkania.

dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dr Adam Wójcik-Łużycki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie Jan Janczykowski

prof. Kazimierz Kuśnierz

dr Eugeniusz Gutman

W trakcie sympozjum zrodziła się inicjatywa podpisania deklaracji w sprawie odbudowy zamku w Wiśniczu, o następującej treści: „Uczestnicy zebrani na sesji naukowej poświęconej utrwaleniu dziedzictwa pracy Profesora Alfreda Majewskiego zwracają się do Władz Państwowych, Służb Konserwatorskich, Rodziny Książąt Lubomirskich, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Bocheńskiego oraz wszystkich, dla których ważna jest ochrona dóbr kultury narodowej o wspieranie idei dokończenia remontu zamku Książąt Lubomirskich w Wiśniczu”. Pod deklaracją wszyscy uczestnicy spotkania złożyli swoje podpisy.

Zbigniew Święch Maria Serafińska-Domańska

Zastępca Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega pani Aleksandra Janas

Jan Klimek 

Urodzinowe spotkanie, podsumowanie dorobku życia i promowana książka dla wielu ludzi może być refleksją i zachętą do sumiennej i rzetelnej pracy a szczególnie do poszanowania dóbr kultury narodowej.

 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz